Projekcia
— služby
Spracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch pre:
 • Vypracovanie štúdii a investičných zámerov

  Našou prioritou je poskytnúť klientom komplexné služby v oblasti hodnotenia investičných zámerov a preto okrem iného vypracujeme aj kompletné štúdie ohľadne technickej aj finančnej stránky projektu vrátane posúdenia reálnosti a vhodného financovania.

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia

  Vypracujeme Vám kompletnú projektovú dokumentáciu s dostatočným definovaním, aby došlo k čo najprofesionálnejšiemu objasneniu projektu a stavebný úrad tak mohol bez problémov posúdiť vhodnosť vydania stavebného povolenia na základe technických a ďalších podmienok.

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby

  Postaráme sa o precízne vypracovanie projektovej dokumentácie s kompletným určením použitých materiálov, detailov stavby, zariadenia a podobne, aby bol každý detail dopredu jasný a realizácia bola vedená profesionálne, bezchybne a predovšetkým kvalitne.

 • Vypracovanie porealizačnej projektovej dokumentácie

  Ani kolaudácia stavby sa neobíde bez kompletnej dokumentácie, o ktorú sa profesionálne postaráme a vypracujeme pre vás podklady, ktoré budú obsahovať okrem iného aj všetky zmeny prevedené v priebehu stavby a stav projektu pred odovzdaním k užívaniu.

Odborné posudky a kalkulácie
 • Spracovanie odborných posudkov k investičným zámerom

  Zhotovíme pre vás kompletnú dokumentáciu vrátane potrebných príloh, analýz a prínosov, ktorej účelom je odborné posúdenie investičného zámeru a podmienok pre poskytnutie finančnej pomoci.

 • Spracovanie odborných posudkov k navrhovaným riešeniam

  Odbornosť a profesionalita je našou vizitkou a súčasťou našich služieb je aj spracovanie odborného posudku k navrhovaným riešeniam tak, aby bolo všetko v súlade s požadovanými podmienkami a navrhované riešenia boli optimálne.

 • Vypracovanie kalkulácii

  Na vašich projektoch nám záleží a obsahom našich služieb je aj kompletné spracovanie podkladov cenovej kalkulácie podľa individuálnych požiadaviek vrátane rozpočtov, ponúk či výkazov a podobne.

 • Vyhodnotenie cenových ponúk

  Profesionálne a starostlivo pre vás vypracujeme podklady ohľadne vyhodnotenia cenových ponúk pre konkrétne potreby so zárukou uvedenia všetkých potrebných náležitostí.