Referencie
— služby
  • Steel Arena Košice — Vzduchotechnika pre zázemie
  • Lake Side Bratislava — Vykurovanie a chladenie
  • Business centrum Casovar Košice — Klimatizácia, chladenie, chladenie serverovní
  • Nákupné stredisko Laugarício Trenčín — Chladenie
  • Schaeffler Skalica s.r.o. — Vzduchotechnika a klimatizácia logistickej haly